AS METROSERT

 

AS Metrosert on Eesti metroloogia keskasutus, oluline lüli Eesti Vabariigi metroloogia infrastruktuuris. Metrosert tegeleb mõõtevahendite kalibreerimise ja taatlemise, metroloogia- ja sertifitseerimisalase koolituse ning juhtimissüsteemide ja toodete sertifitseerimisega. Metrosert hoiab ja arendab riigietalone. Metroserdi allüksus Eesti Proovikoda on tunnustatud väärismetallide katselabor.

Metrosert esindab Eestit Euroopa metroloogiainstituutide assotsiatsioonis EURAMET e.V. ja on Meetrikonventsiooni raames alla kirjutanud kalibreerimis- ja mõõtetulemuste vastastikuse tunnustamise leppele CIPM MRA.

Metrosert on aastal 1919 asutatud Kaalude ja Mõõtude Koja järeltulija.

Metrosert on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.