Balti riikide metroloogia keskasutuste kohtumine


28. märtsil 2018 toimus Riias Balti riikide metroloogia keskasutuste iga-aastane töökoosolek. AS-ist Metrosert, Eesti metroloogia keskasutusest osalesid koosolekul juhataja K. Kauler, metroloogiadivisjoni juht L. Lillepea ja teadus-arendusdivisjoni juht T. Kübarsepp. Läti Rahvuslikust Metroloogiakeskusest (LNMC) osalesid direktor I. Blaua, kvaliteedijuht I. Jansevska ja tehniline juht R. Zaharovs ning Vilniuse Metroloogiakeskusest (VMC, Leedu) direktor V. Martišiene, kvaliteedijuht T. Zapolskene ja tootmisjuht D. Nislaitis. Metroloogia-alane koostöö toimub 2016. aastal sõlmitud kolmepoolse memorandumi raames, mille alusel on peamisteks koostöösuundadeks metroloogia-alase teabe vahetamine, ühiste väljaõpete/koolituste korraldamine, spetsialistide vahetus ja mõõteteenuste piiriülene arendus.

 

Kohtumisel vaadati üle 2017. aastal toimunud ühisettevõtmised: võrdlusmõõtmised luksmeetri, müramõõturi ja katsemasina kalibreerimisel. Lõppenud võrdlusmõõtmiste tulemused olid kõikidel osalejatel head. Samuti viidi eelmisel aastal läbi kaks väljaõpet: müramõõtmiste alal VMC-s ja mitteautomaatkaalude taatlemise alal AS-is Metrosert. Ühiselt leiti, et metroloogia-alane koostöö on hästi alanud ja toimiv.

 

Samuti seati kohtumisel plaane ühiste tegevuste korraldamiseks 2018. aastal. Otsustati jätkata koostööd võrdlusmõõtmiste ja väljaõpete/koolituste läbiviimisel, milles ühishuvi on suurim. Balti riikide metroloogia-alase koostöö rahvusvahelise nähtavuse suurendamise eesmärgil otsustati koostöömemorandum registreerida EURAMET’i (Euroopa metroloogiainstitutsioonide assotsiatsioon) projektina.

 

Ühisfoto kohtumiselt 28.03.2018, Riia

 

AS Metrosert