Üldist

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga sõlmitud pikaajalise lepingu alusel täidab Metrosert Eesti metroloogia keskasutuse funktsioone. Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK) on akrediteerinud Metroserdi kui

  • Mõõtevahendite kalibreerimislabori
  • Inspekteerimisasutuse mõõtevahendite taatluse ja vastavushindamise valdkonnas
  • Sertifitseerimisasutuse
  • Väärismetallide katselabori

 

Metrosert omab volitust teostamaks mõõtevahendite EÜ esmataatlust ning on Euroopa Liidus teavitatud metroloogialabor (notified body) mitteautomaatkaalude esmataatlusel ja automaatsete raudteekaalude vastavushindamisel. Metroserdile on omistatud tunnusnumber 1543.

Metroserdil on esindused Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.

 

Põhiandmed

 

AjalOOST