Metrosert osales EURAMET/EMPIR telekommunikatsiooni-alase metroloogiaprojekti koosolekul

 

Mais 2018 toimus Torinos, Itaalias, Euroopa metroloogiainstituutide assotsiatsiooni EURAMET metroloogiaprogrammi EMPIR projekti MIQC2 lõppkoosolek, kus osalesid 12 partnerit Euroopast, sh Eestist AS Metrosert, keda esindas teadus-arendusdivisjoni juht Toomas Kübarsepp.

 

Rahvusvahelise metroloogiaprojekti MIQC2 eesmärgiks oli telekommunikatsiooni tööstuslike optiliste elementide turvalisuse tõstmine metroloogia abil. Projekti kohta leiab rohkem infot SIIT. Projekti raames saadud oskusteabe põhjal kavatseb AS Metrosert välja arendada täiendavaid kalibreerimisteenuseid optilisi mõõtmisi kasutavatele ettevõtetele.

 

AS Metrosert