Täienduskoolitused 2018 sügis-talvel

 

Head kliendid!

 

Peagi saabuval sügis-talvisel perioodil pakume mitmeid huvitavaid koolitusi nii metroloogia kui erinevate juhtimissüsteemide valdkondades. Registreerumine koolitustele on avatud!

 

Metroloogia-alased koolitused

27.09.2018                 Metroloogia alused

04.10.2018                 Praktiline massi mõõtmine

11.10.2018                 Praktiline pikkuse mõõtmine

01.11.2018                 UUS! Praktiline automaatpipettide kasutamine ja kalibreerimine

08.11.2018                 Põhjalikumalt mõõtemääramatusest

14.-15.11.2018           Pädeva mõõtja koolitus alkoholitootjatele

29.11.2018                 UUS! Praktiline rõhu mõõtmine 

06.12.2018                 UUS! Standardi ISO 17025:2017 rakendamine laboris

 

Juhtimissüsteemide alased koolitused 

20.09.2018                 Juhtimissüsteemide siseauditite läbiviimine

10.10.2018                 Riskihindamise põhimõtted standardi ISO 31000 alusel

11.10.2018                 Olelusringi hindamine ja keskkonnaaspektid standardi ISO 14044 alusel

06.-07.11.2018           Toiduohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 22000:2018 siseaudiitorite koolitus

21.11.2018                 Ülevaade standardist ISO 9001:2015

22.11.2018                 Juhtimissüsteemide siseauditite läbiviimine

 

Koolitused viiakse läbi eesti keeles ja need toimuvad Metroserdi Tallinna labori koolitusklassis (Teaduspargi 8, Tallinn).

 

Koolitustel osalemiseks palume täita REGISTREERUMISVORM

 

Lisainfo telefonil 681 4830 või e-posti aadressil koolitus@metrosert.ee

 

Kohtumiseni koolitustel!

 

AS Metrosert