Kokkuvõte 2017. aastal toimunud võrdlusmõõtmistest


Alljärgnevalt esitame täpsustatud ja täiendatud kokkuvõtte 2017. aastal toimunud või lõppenud võrdlusmõõtmistest, milles Metroserdi erinevad divisjonid osalesid.

 

Võrdlusmõõtmistel osalemine annab laboritele võimaluse tõendada deklareeritud mõõtevõimet ja saada infot kasutatavate mõõtevahendite ja -meetodite sobivuse kohta. Ühtlasi täidab võrdlusmõõtmistel osalev labor ka ühe olulise akrediteerimiskriteeriumi.

Vastavalt mõõteseadusele korraldab AS Metrosert Eesti metroloogia keskasutusena kalibreerimislaborite vahelisi võrdluskalibreerimisi ning osaleb akrediteeritud kalibreerimislaborina ka ise erinevatel võrdlusmõõtmistel.

 

Metroloogia valdkonnas osales Metrosert 2017. aastal järgmistes võrdlusmõõtmistes:

 • Hügromeetri rahvusvaheline võrdluskalibreerimine

Toimumisaeg: aprill 2016 – aprill 2017

Referentslabor: Czech Metrology Institute (Tšehhi)

Osavõtjad: 20 laborit 9-st riigist

Mõõtevahend: Rotronic HygroPalm HP23

Kalibreerimispunktid: (10; 30; 50; 70; 90) % RH

Metrosert tõendas heade tulemustega oma mõõtevõimet suhtelise õhuniiskuse alal.

 • Mikrokliima võrdlusmõõtmine

Toimumisaeg: jaanuar – mai 2017

Referentslabor: Tartu Ülikooli Katsekoda

Võrdluses oli kaks suunda:

- sisekliima parameetrite mõõtmine, kus eesmärgiks oli mõõta õhu temperatuuri ja õhu suhtelist niiskust siseruumis (kõrgustel 160 cm ja 10 cm põranda pinnast), osales 17 ettevõtet/laborit, anti 21 tulemust;

- ventilatsiooni parameetrite mõõtmine. 

Metrosert osales sisekliima parameetrite mõõtmises ning tõendas heade tulemustega oma mõõtevõimet sisekliima parameetrite mõõtmistel.

 • Mõõdulindi rahvusvaheline võrdluskalibreerimine

Toimumisaeg: mai – november 2017

Referentslabor: Czech Metrology Institute (Tšehhi)

Osavõtjad: 7 laborit 5-st riigist

Mõõtevahend: Richter 30 m mõõdulint

Kalibreerimispunktid: (3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30) m

Metrosert tõendas heade tulemustega oma mõõtevõimet pikkusmõõtmiste valdkonnas.

 • Mitteautomaatkaalu võrdluskalibreerimine

Toimumisaeg: aprill – juuni 2017

Osavõtjad: Kaalukoda A.A. OÜ, G.W.Berg OÜ, Metrex Mõõtekeskus OÜ, Tartu Ülikooli Katsekoda, AS-i Metrosert laborid.

Mõõtevahend: kaal Mettler-Toledo AX504, Lmax = 510 g, d = 0,1 mg

Kalibreerimispunktid: (1; 20; 50; 100; 150; 200; 300; 400; 510) g

Metrosert tõendas heade tulemustega oma mõõtevõimet massimõõtmiste valdkonnas.

 •  Raskuskolbmanomeetri rahvusvaheline võrdluskalibreerimine

Toimumisaeg: veebruar – oktoober 2017

Referentslabor: Czech Metrology Institute (Tšehhi)

Osavõtjad: 12 laborit 10-st riigist

Mõõtevahend: raskuskolbmanomeeter DH-Budenberg 580, mõõtepiirkond (2...300) bar

Kalibreerimispunktid: (50; 100; 150; 200; 250; 300) bar

Metrosert tõendas heade tulemustega oma mõõtevõimet rõhumõõtmiste valdkonnas.

 •  Katsemasina rahvusvaheline võrdluskalibreerimine

Toimumisaeg: oktoober – detsember 2017

Referentslabor: Vilnius Metrology Centre (Leedu)

Osavõtjad: 3 laborit 2-st riigist

Mõõtevahend: katsemasin Tinius Olsen H50K, mõõtepiirkond: max 50 kN

Kalibreerimispunktid: (10; 20; 30; 40; 50) kN

Metrosert tõendas heade tulemustega oma mõõtevõimet jõumõõtmiste valdkonnas.

 • 1 kg vihi rahvusvaheline võrdluskalibreerimine

Toimumisaeg: alates september 2017

Referentslabor: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Austria)

Osavõtjad: 27 laborit 27-st riigist

Mõõtevahend: kaks 1 kg vihti

Metroserdis on mõõtmised teostatud 2017. aastal, võrdluse ametlikud tulemused saabuvad 2019. aastal.

 •  500 kg vihi rahvusvaheline võrdluskalibreerimine

Toimumisaeg: alates juuni 2017

Referentslabor: Czech Metrology Institute (Tšehhi)

Osavõtjad: 20 laborit 20-st riigist

Mõõtevahend: 500 kg viht

Metroserdis on mõõtmised teostatud 2017. aastal, võrdluse ametlikud tulemused saabuvad 2019. aastal.

 • Etalontakistustermomeetri rahvusvaheline võrdluskalibreerimine

Toimumisaeg: 2017

Referentslabor: Justervesenet (Norra)

Osavõtjad: Justervesenet, Metrosert (kahepoolne võrdlusmõõtmine)

Mõõtevahend: Isotech takistustermomeeter 670 SQ Pt25

Kalibreerimine: takistus vee kolmikpunktis, W-väärtus ITS-90 kinnispunktides (Hg; Ga; Sn; Zn)

Metroserdis on mõõtmised teostatud, võrdluse ametlikud tulemused saabuvad 2018. aastal.

 

Metroserdi divisjon Eesti Proovikoda osales 2017. aastal järgmistes väärismetallide sulamite rahvusvahelistes võrdlusanalüüsides:

 • Võrdlused LABTEST 41 ja 42 (korraldaja Tšehhi Proovikoda)

Toimumisaeg: märts ja november 2017

Osavõtjad: üle 60 osaleja

- Kullasisalduse määramine kullasulamis standardi ISO 11426 järgi.

- Hõbedasisalduse määramine hõbedasulamis standardi ISO 13756 järgi.

Eesti Proovikoja tulemused vastasid katselabori akrediteeringule.

 • Võrdlused Round Robin (RR39, RR 40, RR41) – väärismetallide (Au, Ag, Pt) sisalduse määramine nende sulamites (korraldatud Viini konventsiooni poolt).

- 1. etapp – RFS analüüsid (toimumisaeg: aprill 2017).

- 2. etapp – keemilised analüüsid ISO 11426 (Au); ISO 13756 (Ag); ISO 11489 (Pt) järgi (toimumisaeg: juuni 2017).

Eesti Proovikoja tulemused vastasid katselabori akrediteeringule.

 

AS Metrosert