AS METROSERT

 

AS Metrosert on Eesti metroloogia keskasutus, oluline lüli Eesti Vabariigi metroloogia infrastruktuuris. Metrosert tegeleb mõõtevahendite kalibreerimise ja taatlemise, metroloogia- ja sertifitseerimisalase koolituse ning juhtimissüsteemide ja toodete sertifitseerimisega. Metrosert hoiab ja arendab riigietalone. Metroserdi allüksus Eesti Proovikoda on tunnustatud väärismetallide katselabor.

Metrosert esindab Eestit Euroopa metroloogiainstituutide assotsiatsioonis EURAMET e.V. ja on Meetrikonventsiooni raames alla kirjutanud kalibreerimis- ja mõõtetulemuste vastastikuse tunnustamise leppele CIPM MRA. Metrosert on Euroopa metroloogiauuringute ja innovatsiooniprogrammi EMPIR asutajaliige.

Metrosert on aastal 1919 asutatud Kaalude ja Mõõtude Koja järeltulija.

Metrosert osaleb Eesti ja rahvusvahelises standardimistegevuses läbi

Eesti Standardikeskuse tehniliste komiteede (EVS TK 38 „Metroloogia",

EVS TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine“).

Metrosert on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Metrosert on Eesti Kvaliteediühingu liige.

Metrosert on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.