Digitembeldamine AS-is Metrosert

 

AS Metrosert kasutab valitud dokumentide kinnitamiseks lisaks tavapärasele paberil allkirjastamisele ka elektroonse dokumendi kinnitamist läbi Sertifitseerimiskeskuse poolt osutatava digitaalse templi teenuse.

 

Digitaalne tempel annab kinnituse, et AS Metrosert on seotud konkreetse digitaalse dokumendiga ning dokumenti ei ole vahepeal muudetud.

 

Digitempli teenusest vaata lisaks http://www.sk.ee/teenused/digitempli-teenus

 

Digitembeldatud originaaldokument asub digitempli konteineris.

 

Konteinerist väljavõetud dokumenti tuleb suhtuda kui konteineris asuva dokumendi koopiasse.

 

Metrosert lisab digitembeldatud dokumendile ka selgitavad põhjendused, mille alusel see dokument on digitembeldatud ja kes ning millal on selleks loa andnud (näiteks kalibreerimistunnistuse digitembeldamise eelduseks on nii vastava mõõtevahendi kalibreerija kui ka mõõtmise eest vastutava isiku elektrooniline kinnitus ettevõttesiseses dokumentide kinnitamise tarkvarakeskkonnas).


Digitembeldatud tunnistuse näidis on alla laetav siit:

2017

2018