AS METROSERT KOOLITUSTEENUSEST


Info 2018. aasta AVALIKE TÄIENDUSKOOLITUSTE kohta on leitav SIIT

 

AS Metrosert (edaspidi Metrosert) korraldab iga-aastaselt avalikke ja organisatsioonide vajadustest lähtuvaid tellitavaid täienduskoolitusi järgmistes teemavaldkondades:

-        metroloogia,

-        juhtimissüsteemid,

-        väärismetallid ja -kivid.

Metroloogiaalase koolituse korraldamine on mõõteseaduse järgi meie üheks oluliseks ülesandeks tulenevalt Eesti Vabariigi metroloogia keskasutuse rolli täitmisest.

 

Metroserdi kodulehel avaldatakse iga kalendriaasta kohta AVALIKE TÄIENDUSKOOLITUSTE PLAAN


Tellitavate täienduskoolituste kohta on info leitav SIIT

 

Koolitusi läbiviivad Metroserdi töötajad on oma valdkondades tugevad praktikud ja kogemustega lektorid. Üldjuhul viime koolitused läbi eesti keeles, kuid võimalusel pakume ka venekeelseid koolitusi.

 

Avalikud koolitused toimuvad üldjuhul Metroserdi Tallinna või Tartu laborites (aadressid vastavalt: Teaduspargi 8, Tallinn; Teaduspargi 11, Tartu). Meie koolitusruumid on sisustatud koolituste läbiviimiseks vajalikuga. Laborikeskkonda vajavate praktiliste ülesannete läbiviimiseks on võimalik kasutada meie laboriruume. Metroserdi laborite juures on tasuta parkimisvõimalus.

 

Tellitavate koolituste puhul on koolituste läbiviimine võimalik klientide juures kohapeal või kasutades selleks Metroserdi koolitusruume Tallinnas või Tartus. Tellitavate koolituste soovist palume meid ette teavitada vähemalt üks kuu enne soovitavat koolituse toimumise aega.

 

Metroserdi KOOLITUSTEENUSE ÜLDTINGIMUSED on leitavad SIIT


Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused on leitavad SIIT


AS Metrosert on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.


Koolitustega seonduva lisainfo saamiseks palume ühendust võtta e-posti (koolitus@metrosert.ee) või telefoni (681 4830) teel.

 

Kontaktisik: Piret Paas, kliendisuhete ja personalijuht.