UUS! 06.-07.11.2018 koolitus „Toiduohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 22000:2018 siseaudiitorite koolitus“

 

Koolituse eesmärgid:

- anda põhjalik ülevaade standardi ISO 22000:2018 nõuetest ja nende tõlgendamisest ning olulisematest muudatustest võrreldes standardi eelmise versiooniga (ISO 22000:2005);

- anda juhtimissüsteemide siseaudiitoritena tegutsevatele isikutele vajalikud teadmised ja praktilised oskused siseauditite edukaks ja efektiivseks ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks.

 

Koolituse sisu

- Standardi ISO 22000:2018 olulisemad muudatused võrreldes standardi eelmise versiooniga (ISO 22000:2005).

- Põhjalik ülevaade standardi ISO 22000:2018 mõistetest, struktuurist ja nõuetest, nõuete tõlgendamine.

- Juhtimissüsteemi auditeerimise juhised vastavalt standardile ISO 19011.

- Terminoloogia. Auditite liigid. Kriteeriumid audiitoritele.

- Ohuanalüüsi läbiviimine.

- Auditite planeerimine, ettevalmistus, läbiviimine, järeltegevused.

- Auditi protseduurile esitatavad nõuded. Küsitlustehnikad.

- Auditi tulemuste sõnastamine, aruande koostamine, tulemuste esitamine, järeltegevused.

- Praktiline auditeerimine gruppitöö vormis.

 

Õpiväljundid

Koolituse läbinu omab ülevaadet standardis ISO 22000:2018 kasutatavatest mõistetest, struktuurist ja nõuetest ning teadmisi ja praktilisi oskusi juhtimissüsteemide siseauditite läbiviimiseks.

 

Lektor: Janno Semidor, AS Metrosert audiitor. 

 

Koolituse toimumise aeg, maht ja koht

Koolitus toimub 06.-07. novembril 2018, mõlemal päeval algusega kell 10.00 (kokku 12 akadeemilist tundi) Metroserdi koolitusklassis, aadressil Teaduspargi 8 Tallinn. Metrosert asub Mustamäel, Mehhatroonikumi hoones. Foto hoonest avaneb SIIN. Maja kõrval on tasuta parkla. Koolitus viiakse läbi eesti keeles.

 

NB! Võimalik on osaleda ka koolituse üksikutel päevadel vastavalt huvitavale teemale (valik palume teha registreerumisel):

06.11.2018 - Toiduohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 22000:2018 uued nõuded ja nende tõlgendamine

07.11.2018 - Toiduohutuse juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

 

Koolituse maksumus osalemisel kahepäevasel koolitusel on 230 eurot ühe osaleja kohta. Hinnale lisandub käibemaks.

Koolituse maksumus osalemisel ühel päeval on 125 eurot ühe osaleja kohta. Hinnale lisandub käibemaks.

Kahe või enama osaleja korral ühest organisatsioonist on hinnasoodustus 5% koolituse tavahinnast iga osaleja kohta.

Hind sisaldab jaotusmaterjali ja kohvipause. Täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse osalejatele tõend. Koolituse hinnas ei sisaldu lõunasöök. Koolitusel osalemise eelduseks on arve tähtaegne tasumine.

Lõunasöögi soovi korral on võimalik registreerumisvormi täites teha vastav valik ning siis lisatakse koolituse arvele lõunasöögi korra maksumus 10 eurot (sisaldab käibemaksu). Lõunatada saab koolitusruumiga samas hoones asuvas Al Mare Kohvik & Bistroos.

 

Koolitusel osalemiseks palume täita REGISTREERUMISVORM

 

Täiendavate küsimustega palume pöörduda telefonil 681 4830 või e-kirja teel koolitus@metrosert.ee

 

Kohtumiseni koolitusel!

 

AS Metrosert

 

LISAINFO

Piret Paas, kliendisuhete ja personalijuht

Telefon: 681 4830, 529 6144

E-post: piret@metrosert.ee, koolitus@metrosert.ee