17.-18.10.2018 koolitus „Toiduohutuse juhtimissüsteemi ISO 22000 siseaudiitorite koolitus“

 

Koolituse eesmärgid:

- anda põhjalik ülevaade standardi ISO 22000:2005 nõuetest ja nende tõlgendamisest ning nõutud dokumenteerimist vajavatest protseduuridest ja tõendusdokumentidest;

- anda juhtimissüsteemide siseaudiitoritena tegutsevatele isikutele vajalikud teadmised ja praktilised oskused siseauditite edukaks ja efektiivseks ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks.

 

Koolituse sisu

- Põhjalik ülevaade standardi ISO 22000:2005 mõistetest, struktuurist ja nõuetest, sh nõutud dokumenteerimist vajavatest protseduuridest ja tõendusdokumentidest. Standardi ISO 22000:2005 nõuete tõlgendamine. Ohuanalüüs.

- Juhised siseauditi läbiviimiseks vastavalt standardile ISO 19011.

- Auditite liigid. Terminoloogia. Kriteeriumid audiitoritele.

- Auditite planeerimine, ettevalmistus, läbiviimine, järeltegevused.

- Auditi tulemuste sõnastamine, aruande koostamine, tulemuste esitamine, järeltegevused.

- Praktiline auditeerimine gruppides (õppeaudit).

 

Õpiväljundid

Koolituse läbinu omab ülevaadet standardis ISO 22000:2005 kasutatavatest mõistetest, struktuurist ja nõuetest ning teadmisi ja praktilisi oskusi juhtimissüsteemide siseauditite läbiviimiseks.

 

Lektor: Janno Semidor, AS Metrosert audiitor. 

 

Koolituse toimumise aeg, maht ja koht

Koolitus toimub 17.-18. oktoobril 2018, mõlemal päeval algusega kell 10.00 (kokku 13 akadeemilist tundi) Metroserdi koolitusklassis, aadressil Teaduspargi 8 Tallinn. Metrosert asub Mustamäel, Mehhatroonikumi hoones. Foto hoonest avaneb SIIN. Maja kõrval on tasuta parkla. Koolitus viiakse läbi eesti keeles.

 

Koolituse maksumus on 230 eurot ühe osaleja kohta. Hinnale lisandub käibemaks.

Kahe või enama osaleja korral ühest organisatsioonist on hinnasoodustus 5% koolituse tavahinnast iga osaleja kohta.

Hind sisaldab jaotusmaterjali ja kohvipause. Täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse osalejatele tõend. Koolituse hinnas ei sisaldu lõunasöök. Koolitusel osalemise eelduseks on arve tähtaegne tasumine.

Lõunasöögi soovi korral on võimalik registreerumisvormi täites teha vastav valik ning siis lisatakse koolituse arvele lõunasöögi maksumus 10 eurot (sisaldab käibemaksu). Lõunatada saab koolitusruumiga samas hoones asuvas Al Mare Kohvik & Bistroos.

 

Koolitusel osalemiseks palume täita REGISTREERUMISVORM

 

Täiendavate küsimustega palume pöörduda telefonil 681 4830 või e-kirja teel koolitus@metrosert.ee

 

Kohtumiseni koolitusel!

 

AS Metrosert

 

LISAINFO

Piret Paas, kliendisuhete ja personalijuht

Telefon: 681 4830, 529 6144

E-post: piret@metrosert.ee, koolitus@metrosert.ee