Rahvusvaheline metroloogiapäev - 20. mai

 

20. mail tähistatakse rohkem kui 80-s riigis üle maailma rahvusvahelist metroloogiapäeva. 1875. aasta 20. mail sõlmiti Prantsusmaal 17 riigi poolt rahvusvaheline meetrikonventsioon, millega pandi alus rahvusvahelisele metroloogia-alasele koostööle. Metroloogia ehk mõõtmisteaduse ülesandeks on tagada usaldusväärsed mõõtmistulemused. Rahvusvahelisel metroloogiapäeval tunnustatakse igapäevaselt metroloogiavaldkonnas tegutsevate inimeste tööd.

 

Käesoleva aasta rahvusvahelise metroloogiapäeva teemaks on „Mõõtmised ja globaalne energia-alane väljakutse“. Maailm seisab lähi-aastakümnetel silmitsi olulise energia-alase väljakutsega. Probleemiks on ülemaailmselt kasvav nõudlus energia järele (eelkõige kiirelt arenevates riikides) koos vajadusega piirata ja vähendada kasvuhoonegaaside tekitamist. Ees ootab järjest suuremas mahus erinevate energia-allikate ja taastuvenergia kasutamise kombineerimine. Energia-alane väljakutse nõuab ka erinevate parameetritega seoses mõõtevõime arendamist - näiteks elektriliste suuruste, tootmises kasutatava temperatuuri või turbiinilabade pinnakuju järjest täpsema mõõtmise vajaduse rahuldamiseks - eesmärgiga aidata kaasa efektiivsuse pidevale kasvule.

 

Ülemaailmselt tegeletakse metroloogia instituutides ja keskastutustes pidevalt mõõteteaduse arendamisega, täiustades erinevaid mõõteseadmeid ja –meetodeid, et tulla toime üha keerukamate mõõtmisalaste väljakutsetega. Rahvusvaheline Kaalude ja Mõõtude Büroo (BIPM) koordineerib rahvuslike metroloogiainstituutide koostööd, võrdlusmõõtmisi ning mõõtühikutega seotud teadus- ja arendustegevust. Rahvusvaheline Legaalmetroloogia Organisatsioon (OIML) koordineerib rahvusvahelist koostööd legaalmetroloogia valdkonnas andes välja rahvusvahelisi soovitusi mõõtevahendite kontrolli osas, eesmärgiga ühtlustada vastavasisulised ülemaailmsed nõuded ja seotuse mõõtühikutega.

 

Eesti metroloogia keskasutus, AS Metrosert, tähistab käesoleva aasta 1. juulil oma 95. tegutsemisaastat. Metrosert on riigile kuuluv äriühing, mis pakub metroloogia- ja sertifitseerimisalaseid teenuseid ja koolitusi ning hoiab ja arendab riiklikke mõõteetalone. Metroserdi allüksus Eesti Proovikoda on ainuõiguslik väärismetalltoodete standardproovi tõendaja Eestis ja väärismetalltoodete nimemärgiste riikliku registri volitatud töötleja.  Metrosert esindab Eestit rahvusvahelises metroloogia-alases koostöös, muuhulgas Euroopa metroloogiaorganisatsioonis EURAMET ja osaleb koostöös mõõtühikute ja meetodite arendamisel. Metroserdi laborid asuvad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.

 

Rahvusvahelise metroloogiapäeva ametlik kodulehekülg asub siin.