AS Metrosert Hankeplaan aastaks 2017

       

Jrk nr

Valdkond

Seade

Kvartal

1

Elekter

Pingejagur

I

2

Mass

Elektriline tõstuk

I

3

Füüsika-keemia

Mürakalibraator

II

4

Elekter

Multimeeter

II

5

Temperatuur

Pinnatemperatuuri etalonmõõtevahend

II

6

Füüsika-keemia

Tihedusmõõtur

III

7

Maht / Pikkus

Laserskänner

IV

8

Elekter

Elektrienergia parameetrite kvaliteedi analüsaator

IV