Füüsikalis-keemiliste suuruste mõõtevahendite kalibreerimine

Metrosert kalibreerib vedelike tiheduse ja aine kontsentratsiooni, pH taseme, vedelike elektrijuhtivuse, fotomeetriliste suuruste, õhu suhtelise niiskuse, müra ja gaaside sisalduse mõõtevahendeid.

Vt. lisaks akrediteerimisulatust.

 

Enamlevinumad kalibreeritavad mõõtevahendid:

 • Tihedusmõõturid
 • Areomeetrid ja alkoholomeetrid
 • pH mõõturid
 • Vedelike elektrijuhtivuse mõõturid
 • Vees lahustunud hapnikukoguse mõõturid
 • Luksmeetrid
 • Spektrofotomeetrid
 • Fotokolorimeetrid
 • Klaaside läbipaistvuse mõõturid
 • Valgusfiltrid
 • Hügromeetrid
 • Müramõõturid
 • Mootorsõidukite heitgaaside sisalduse ja suitsususe analüsaatorid
 • Alkomeetrid

 

Jälgitavus

 • Tiheduse mõõtmised on jälgitavad Soome riigietalonlabori – Mõõtetehnika Keskuse (MIKES) etalonideni
 • Fotomeetriliste suuruste mõõtmised on jälgitavad Aalto Ülikooli (Helsingi) juures asuva fotomeetriliste suuruste labori etalonideni
 • Õhuniiskuse mõõtmised on jälgitavad Soome riigietalonlabori – Mõõtetehnika Keskuse (MIKES) etalonideni
 • Vedelike elektrijuhtivuse mõõtmised on jälgitavad Eesti Riigietaloni labori takistuse etalonideni
 • pH mõõtmiste jälgitavus on tagatud akrediteeritud laborites kalibreeritud puhverlahuste kasutamisega
 • Helitugevuse nivoo mõõtmine on jälgitav kuni Soome riigietalonlabori – Mõõtetehnika Keskuse (MIKES) etalonideni
 • Gaaside sisalduse mõõtmise jälgitavus on tagatud akrediteeritud laborites kalibreeritud etalongaasisegude kasutamisega

 

Lisainfo

Tallinn:
Kristjan Tammik
Telefon: 681 4806
E-post: kristjan.tammik@metrosert.ee

 
Tartu:
Armin Zoo
Telefon: 730 2934
E-post: armin.zoo@metrosert.ee