Jõu ja väände mõõtevahendite kalibreerimine

Metrosert kalibreerib tõmbe- ja survejõu mõõtevahendeid piirkonnas kuni 500 kN, jõudu tekitavaid seadmeid piirkonnas kuni 2 MN.

Väändemomendi mõõtevahendeid kalibreeritakse piirkonnas 0,1 N·m kuni 1 kN·m.

 

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid:

  • Dünamomeetrid
  • Jõuandurid
  • Tõmbetestrid
  • Tõmbele ja/või survele töötavad katsemasinad ja pressid
  • Dünamomeetrilised võtmed
  • Väändetestrid, väände katseseadmed
  • Sõidukite pidurdusjõu mõõtestendid


Jälgitavus

Jõu- ja väändemõõtevahendite mõõtmised on jälgitavad Soome riigietalonlabori – Mõõtetehnika Keskuse (MIKES) etalonideni ja Rootsi metroloogiainstituudi (SP) etalonideni

 

 

Lisainfo

Tallinn:
Koit Uustalu
Telefon: 681 4829
E-post: koit.uustalu@metrosert.ee