Mahu mõõtevahendite kalibreerimine

Metrosert kalibreerib mahu mõõtevahendeid alates klaaskolbidest ja muudest väikestest mahumõõtudest kuni statsionaarsete mahutiteni piirkonnas 2 μl kuni 200 m³. Vastavalt vajadusele kasutatakse kalibreerimisel mahu-, massi- või geomeetrilist meetodit. 

 

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid:

  • Klaaskolvid, silindrid ja büretid
  • Pipett-dosaatorid
  • Metallist mahumõõdud veele ja kütusele
  • Auto- ja raudteetsisternid
  • Statsionaarsed mahutid

 

Jälgitavus

Mahu mõõtmised on jälgitavad kuni Eesti Riigietaloni labori massi ja temperatuuri etalonideni mahu ja massimeetodi kasutamisel ning Soome riigietalonlabori – Mõõtetehnika Keskuse (MIKES) pikkuse etalonideni geomeetrilise meetodi kasutamisel.

 

Lisainfo

Tallinn:
Koit Uustalu
Telefon: 681 4829
E-post: koit.uustalu@metrosert.ee

Tartu:
Armin Zoo
Telefon: 730 2934
E-post: armin.zoo@metrosert.ee