Massimõõtevahendite kalibreerimine

Metrosert kalibreerib kaalusid piirkonnas 1 mg kuni 150 t kas kaalu kasutuskohas või Metroserdi laborites. Vihte kalibreeritakse piirkonnas 1 mg kuni 2000 kg, määrates massi leppelise väärtuse.


Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid:

  • Vihid täpsusklassiga OIML E1, E2, F1,... kuni OIML M3
  • Erivihid ja raskuskolbmanomeetrite vihid
  • Elektroonsed ja mehaanilised kaalud täpsusklassiga I, II, III ja IIII
  • Klassifitseerimata täppiskaalud ja komparaatorid
  • Konveierkaalud, dosaatorkaalud ja punkerkaalud
  • Rippkaalud ja kraanakaalud
  • Telje- ning rattakoormuskaalud
  • Autokaalud ja raudteekaalud

 

Jälgitavus

Massimõõtmised on jälgitavad kuni Eesti Riigietaloni labori massi etalonini ja Soome riigietalonlabori – Mõõtetehnika Keskuse (MIKES) etalonideni.

 

Lisainfo

Tallinn:
Koit Uustalu
tel 681 4829
koit.uustalu@metrosert.ee

 

Tartu:
Armin Zoo
tel 730 2934
armin.zoo@metrosert.ee

 

ETALONvihtide kalibreerimine riigietaloni laboris

OIML E1 kuni F1 täpsusklassi vihtide massi või leppemassi piirkonnas 1 mg kuni 50 kg ning tihedust mõõdetakse massi riigietaloni laboris.

 

Kontakt:

Allar Pärn
Telefon: 681 4805
E-post: allar.parn@metrosert.ee