Pikkuse ja nurga mõõtevahendite kalibreerimine

Metrosert kalibreerib pikkuse ja nurga mõõte, käsimõõtevahendeid, erinevaid mõõtemasinaid.

 

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid:

  • Pikkusotsmõõdud ja seademõõdud
  • Rõngas-, kork- ja keermekaliibrid ning seaderõngad
  • Mõõdulindid, kriipsmõõdud ja mõõtejoonlauad
  • Nihikud ja kruvikud
  • Kellindikaatorid, mõõtepead ja sisemõõturid
  • Ultraheli paksusmõõturid ja pindepaksusmõõturid
  • Laserkaugusmõõturid
  • Pikkusmõõtemasinad (1D, 3D) ja mõõtemikroskoobid
  • Nurgamõõdud
  • Nurgamõõturid, nurgikud ja loodid

 

jälgitavus

Pikkuse mõõtmised on jälgitavad Eesti Riigietaloni labori pikkuse etalonini ja Soome riigietalonilabori - Mõõtetehnika Keskuse (MIKES) pikkuse etalonideni.

Nurgamõõtmised on jälgitavad Soome riigietalonilabori - Mõõtetehnika Keskuse (MIKES) nurga etalonideni.

 

Lisainfo

Tallinn:

Holger Kruusla

tel 681 4803

holger.kruusla@metrosert.ee

 

Tartu:
Armin Zoo
tel 730 2934
armin.zoo@metrosert.ee

 

Pikkusotsmõõtude kalibreerimine riigietaloni laboris

Pikkusotsmõõte vahemikus 0,5 mm kuni 500 mm kalibreerib kõrgeima täpsusega (mõõtemääramatusega 0,05 µm kuni 0,7 µm)  pikkuse riigietaloni labor.

Kontakt:

Holger Kruusla

tel 681 4803

holger.kruusla@metrosert.ee