Rõhu mõõtevahendite kalibreerimine

Metrosert kalibreerib rõhumõõtevahendeid mõõtepiirkonnas -96 kPa kuni 140 MPa. Töökeskkonnana kasutatakse õhku, õli, vett või lämmastikku.


Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid:

  • Manomeetrid ja vaakummeetrid
  • Raskuskolbmanomeetrid
  • Rõhukalibraatorid
  • Rõhuandurid
  • Mikromanomeetrid
  • Meditsiinis kasutatavad vererõhumõõturid
  • Baromeetrid
  • Rehvirõhu manomeetrid

 

Jälgitavus

Rõhumõõtmised on jälgitavad Eesti Riigietaloni labori massi etalonini ja Soome riigietalonilabori - Mõõtetehnika Keskuse (MIKES) rõhu etalonini.

 

Lisainfo

Tallinn:

Andrii Vytvytskyi
Telefon: 681 4822
E-post: andrii@metrosert.ee


Tartu:
Armin Zoo
Telefon: 730 2934
E-post: armin.zoo@metrosert.ee