Temperatuurimõõtevahendite kalibreerimine

Metrosert kalibreerib termomeetreid ja termoandureid temperatuurivahemikus (-40...+700) °C, külmikuid, termokappe ja ahjusid vahemikus (-80...+1100) °C, termopaare kuni temperatuurini 1100 °C.

Lisateenusena pakutakse autoklaavide ja sterilisaatorite katsetamist keskkonna metroloogiliste parameetrite – temperatuuri ja rõhu mõõtmise kaudu. Teostatakse ka jahutatud ja külmutatud toidu transpordil ja ladustamisel kasutatavate temperatuurimeerikute ja termomeetrite perioodilist vastavuskontrolli. Vt lisaks erimõõtmised.

 

Enamkalibreeritavad mõõtevahendid:

  • Plaatina – takistustermomeetrid
  • Klaastermomeetrid
  • Numbernäiduga termomeetrid
  • Termopaarid
  • Infrapuna termomeetrid ja termokaamerad
  • Temperatuuri logerid ja meerikud
  • Temperatuuri kalibraatorid
  • Ahjud, termokambrid ja -kapid
  • Jahekambrid, külmkambrid ja külmkapid

 

Jälgitavus

Temperatuurimõõtmised on jälgitavad Eesti Riigietaloni labori temperatuuri etalonini.

 

Lisainfo

Tallinn:
Kristjan Tammik
Telefon: 681 4806
E-post: kristjan.tammik@metrosert.ee

 

Tartu:
Indrek Odrats
Telefon: 730 2936
E-post: indrek.odrats@metrosert.ee

 

Temperatuurimõõtevahendite kalibreerimine riigietaloni laboris

 

Temperatuurimõõtevahendeid rahvusvahelise temperatuuriskaala ITS-90 kohases vahemikus (-80...+420) °C, mõõtemääramatusega 1 mK...0,16 K, kalibreerib riigi temperatuurietaloni labor.

Kontakt:

Kristjan Tammik
Telefon: 681 4806
E-post: kristjan.tammik@metrosert.ee