Vedelike arvestite ja soojusenergia mõõtevahendite kalibreerimine

Metrosert kalibreerib veearvesteid, samuti teiste vedelike mahu mõõtmiseks kasutatavaid arvesteid ja soojusenergia mõõtevahendeid.

 

Enamlevinud kalibreeritavad mõõtevahendid:

  • Mehaanilised, induktiivsuse ja ultraheli tööpõhimõttel veearvestid
  • Soojusenergia mõõtevahendid
  • Kütuste, piima, alkoholi ja muude vedelike arvestid ning arvestisüsteemid

 

Jälgitavus

  • Massimõõtmised on jälgitavad Eesti Riigietaloni labori massi etalonini
  • Temperatuurimõõtmised on jälgitavad Eesti Riigietaloni labori temperatuuri etalonini
  • Rõhumõõtmised on jälgitavad Soome riigietalonilabori - Mõõtetehnika Keskuse (MIKES) rõhu etalonideni
  • Ajaintervalli ja sageduse mõõtmised on jälgitavad UTC ajaskaalani


Lisainfo

Tallinn:
Koit Uustalu
Telefon: 681 4829
E-post: koit.uustalu@metrosert.ee

 
Tartu:
Armin Zoo
Telefon: 730 2934
E-post: armin.zoo@metrosert.ee