2018. AASTA AVALIKE TÄIENDUSKOOLITUSTE PLAAN

 

Metroloogia-alased koolitused

 

30.10.2018                 Praktiline automaatpipettide kasutamine ja kalibreerimine (Tartu) NB! Koolitusgrupp on täitunud!

01.11.2018                 UUS! Praktiline automaatpipettide kasutamine ja kalibreerimine (Tallinn) NB! Koolitusgrupp on täitunud! Lisagrupp Tallinnas 20.11.2018.

08.11.2018                 Põhjalikumalt mõõtemääramatusest (Tallinn) NB! Koolitusgrupp on täitunud!

14.-15.11.2018           Pädeva mõõtja koolitus alkoholitootjatele (Tallinn)

20.11.2018                 Lisagrupp: Praktiline automaatpipettide kasutamine ja kalibreerimine (Tallinn)

29.11.2018                 UUS! Praktiline rõhu mõõtmine (Tallinn) 

06.12.2018                 UUS! Standardi ISO 17025:2017 rakendamine laboris (Tallinn)

 

Juhtimissüsteemide alased koolitused 

 

06.-07.11.2018           UUS! Toiduohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 22000:2018 siseaudiitorite koolitus (Tallinn)

07.11.2018                 Riskihindamise põhimõtte standardi ISO 31000 alusel (Tallinn)

21.11.2018                 Ülevaade standardist ISO 9001:2015 (Tallinn)

22.11.2018                 Juhtimissüsteemide siseauditite läbiviimine (Tallinn)

 

Koolitustel osalemiseks palume täita REGISTREERUMISVORM

 

Kõiki koolitusi ja koolituste erilahendusi on võimalik tellida organisatsiooni täpsetest soovidest ja vajadustest lähtuvalt ka oma ettevõtte töötajate grupile.

 

Täiendavate küsimustega palume pöörduda telefonil 681 4830 või e-kirja teel koolitus@metrosert.ee

 

LISAINFO

Piret Paas, kliendisuhete ja personalijuht

Telefon: 681 4830, 529 6144

E-post: piret@metrosert.ee, koolitus@metrosert.ee