2017 AVALIKE TÄIENDUSKOOLITUSTE PLAAN

 

Metroloogiaalased koolitused

 

28.09.2017          Pikkuse mõõtmine ja vastavusotsus mõõtetulemuse alusel (Tallinn)

5.10.2017            Metroloogia alused (Tallinn)

02.-03.11.2017    Pädeva mõõtja koolitus alkoholitootjatele (Tallinn)

19.10.2017          Põhjalikumalt mõõtemääramatusest (Tallinn)

16.11.2017          Praktiline massi mõõtmine (Tallinn)

30.11.2017          UUS! Praktiline temperatuuri mõõtmine (Tallinn)

 

Juhtimissüsteemide alased koolitused

 

11.-12.10.2017    Toiduohutuse juhtimissüsteemi ISO 22000 siseaudiitorite koolitus (Tallinn)

8.11.2017            UUS! Riskihindamise põhimõtted standardi ISO 31000 alusel (Tallinn)

9.11.2017            UUS! Olelusringi hindamine ja keskkonnaaspektid standardi ISO 14044 alusel (Tallinn)

22.11.2017          Ülevaade standardist ISO 9001:2015 (Tallinn)

23.11.2017          Juhtimissüsteemide siseauditite läbiviimine (Tallinn)

 

Koolitustel osalemiseks palume täita REGISTREERUMISVORM

 

Lisainfot koolituste kohta saab küsida telefonilt 681 4830 või e-posti teel koolitus@metrosert.ee

 

AS Metrosert