Ekspertiisid

Katselaboris Eesti Proovikoda teostatakse väärismetallide ja vääriskividega seotud ekspertiise. Eesti Proovikoja eksperdid vastavad Väärismetalltoodete seaduses sätestatud nõuetele. Gemmoloogia laboris töötab sertifitseertud ekspert.

Kui soovite otsida Eesti Proovikoja poolt väljastatud etikettide või tootekirjelduste kohta täpsemat informatsiooni, kasutage OTSI funktsiooni kuhu panna etiketi või tootekirjelduse number.

 

Ekspertiisiakt

Ekspertiisi käigus annab ekspert hinnangu: toote valmistamiseks kasutatud materjalide kohta, tootel avastatud defektide kohta, tootele kantud märgistuse kohta, nikli tootelt eraldumise kohta. Ekspertiisi otsus vormistatakse ekspertiisiaktiga. Võimalik on ekspertiisi akti tõlge inglise või vene keelde.

Toote kirjeldus

Ekspert analüüsib toote valmistamiseks kasutatud materjali, kirjeldab tootele kantud märgistust ja määrab kasutatud ehtes kivi, kivi arvutusliku massi, kivi päritolu. Andmete alusel vormistatakse dokument, mis sisaldab ehte kirjeldust ja kvaliteedi analüüsi aruannet. Võimalik on toote kirjelduse tõlge inglise keelde.

Ehtekivi identifitseerimistunnustus

Ekspert määrab kivi nime, kivi massi, kivi päritolu (kas kivi on looduslik või sünteetiline, kas on tehtud mingeid kivi parandusi). Ekspert kalibreerib teemanti 4 "C" süsteemi järgi: mass (ct), puhtus, värvus, lihv (lihvi tüüp, lihvi kvaliteet ja kivi proportsioonid). Andmete alusel vormistatakse ehtekivi identifitseerimistunnistus, võimalik on tõlge inglise keelde.