Proovimärgised

Proovimärgis on väärismetalltootele kantav kohustuslik märk, mis näitab väärismetalltoote valmistamiseks kasutatud väärismetalli vastavust standardproovile. Väärismetalli sisaldus esitatakse massi tuhandikosades. Karaatmärgistus pole Eestis lubatud. Proovimärgise kuju on erinevate väärismetallide puhul erinev. Väärismetalltoote proovimärgise kuju ja proovimärgisega märgistamine kord on kehtestatud Väärismetalltoote proovimärgise ja ühitatud nime- ja proovimärgise kuju ning väärismetalltoote nime ja proovimärgisega või ühitatud nime- ja proovimärgisega märgistamine korraga.

Väärismetalli standardproovid ja nende kujud on:*

Väärismetall Standardproovid Märgiste kujud
kuld 375, 500, 585, 750, 916, 999
hõbe 800, 830, 925, 999
plaatina 850, 950, 999
pallaadium 500, 950, 999

* Välismaiste proovimärgiste massi tuhandikosi näitavad taustkujutised võivad Eesti märgiste omadest erineda.

 

Ühe väärismetalli erinevate proovidega sulamitest koosnev toode märgistatakse kasutatud madalaima standardprooviga sulami järgi. Proovimärgise kannab tootele selle valmistaja või proovi tõendaja (Eesti Proovikoda). Proovimärgis pressitakse või süvistatakse laseriga. Proovimärgise kopeerimine mudelilt valu- või mõne muu kopeeriva tootmistehnoloogia kasutamisega on keelatud.

 

Proovimärgis võib olla ühitatud:

  • Kontrollmärgisega- ühitatud proovi-kontrollmärgis:
  • Nimemärgisega – ühitatud nime- ja proovimärgis:

Ühendatud märgistusel säilib väärismetalli tähistava taustkontuuri kuju.