StandardProovi vastavuse kontrollimine

 

Eesti Proovikojal on Eestis ainuõigus tegutseda väärismetalli proovi tõendajana (ministri määrus 10-0237).

 

Toote standardproovi vastavuse kontrollimisel on mittepurustavate meetoditena kasutusel:

  • Võrdluskatse proovikivil
  • Proovi määramine röntgen-fluorestsents seadmetega (analüüsid)

 

Mitmest osast valmistatud väärismetalltoote puhul kontrollitakse standardproovile vastavust igal osal eraldi.

Kõik toote väärismetallisulamist valmistatud osad peavad vastama tootele kantud proovimärgistusele – ühegi sulami proov ei tohi olla madalam tootele kantud proovimärgistusest. Kui väärismetalli sisaldus ei vasta kõige madalamale kehtivale proovile, kantakse tootele märgis "met" 

Nikliga pinnatud väärismetalltoodete käitlemine on keelatud ja sellist toodet ei märgistata. Nikli olemasolu toote kattes määratakse RFS-analüüsi käigus.

Kui mittepurustava analüüsi käigus selgub, et toote sulami proov ei vasta standardproovile, on toodete partii puhul võimalik teostada analüüs purustava meetodiga. Purustava meetodiga saadud analüüsitulemus on lõplik.

 

 

Proovi määramiseks kasutatavate segude ohutuskaardid: