Metrosert liitus rahvuslikke sertifitseerimisasutusi ühendava organisatsiooniga IQNet

 

04. aprillil 2018 sai Metrosert ametliku kinnituse liitumise kohta IQNet’iga alates 14. märtsist 2018. IQNet on rahvuslikke sertifitseerimisorganisatsioone ühendav rahvusvaheline organisatsioon, mis tegutseb alates 1990. aastast peakorteriga Bernis, Šveitsis. IQNet’i eesmärkideks on oma liikmete poolt väljastatud sertifikaatide vastastikune tunnustamine, sertifitseerimisalase oskusteabe vahendamine ja arendamine ning liikmetevahelise sertifitseerimisalase koostöö edendamine.

 

 

Liitumisotsusele eelnes IQNet’i ja Metroserdi esindajate kohtumine 05. märtsil 2018 Tallinnas, Metroserdis. Kohtumisel andsid mõlemad pooled põhjaliku ülevaate oma tegevustest, tutvuti Metroserdi kvaliteedisüsteemi ja sertifitseerimisteenustega ning arutati koostöövõimalusi nii sertifitseerimisteenuste, audiitorite vahendamise kui ka koolituste läbiviimise osas (IQNet Academy raames).

 

IQNet-ga liitumine on kõrge tunnustus Metroserdile kui sertifitseerimisasutusele. Ühinemine tõstab Metroserdi poolt klientidele väljastatavate sertifikaatide rahvusvahelist tuntust ning muudab klientidele jaoks kättesaadavaks Eestis senini esindamata olnud sertifitseerimisteenused. Assotseerunud liikme staatus võimaldab sertifitseerimisprotsessi kaasata teiste IQNet’i liikmete audiitoreid ning pakkuda seeläbi oma klientidele oluliselt laiemat rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisteenuste portfelli, innovatiivseid auditeerimis- ja sertifitseerimisteenuseid, mis omakorda aitavad kaasa klientide organisatsioonide kvaliteedi ja edukuse tõusule.

 

Metrosert pakub erinevate juhtimissüsteemide ja toodete ning teenuste sertifitseerimisteenuseid alates 1993. aastast ning on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt juhtimissüsteemide, toodete, protsesside ja teenuste sertifitseerimisasutusena ning EMAS-tõendajana.

 

AS Metrosert